Estland under andra världskrigets skiftande ockupationsmakter, Sovjetunionen och Nazityskland, är ett ännu omstritt historiskt kapitel av fruktansvärda krigsförbrytelser. ”Där vindarna möts” väljer att fokusera på ett enskilt livsöde med början sommaren 1940. Hennes och familjens http://thecafetruck.com/sing-2016-swesub-stream-filmer skakande livsöde görs i filmen till en berättelse om nationen som oskyldigt offer.

Upptakten är några bilder från en synbart sorglös Carl Larsson-tillvaro i ett vackert hus med stor trädgård. Där bor mamma Erna (Laura Peterson), pappa Heldur (Tarmo Song) och dottern Eliide (Mirt Preegel). När Röda Armén tågar in den 14 juni slås familjen Tamms värld i spillror över en natt.

UserForm edit

FirstName Swefilmer
LastName Online
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r2 - 20 Dec 2016, SwefilmerOnline
 
This site is powered by FoswikiCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding CBM Wiki? Send feedback